Vad vi görNågra av våra kunder
Se fler kunder...

Varför vi gör det


För att förbättra er effektivitet, reducera kostnader och öka era intäkter.

Revenue and Cost
 • Reducera era kostnader med upp till 50% och arbetstid med 80%
 • Få exakt kontroll över undertecknade dokument och minska administrationen
 • Öka affärsmöjligheterna med en minskad ledtid om 90%
 • Reducera er miljöpåverkan till nästan noll
 • Öka säkerheten dramatiskt i era dokument för att undvika framtida legala problem
 • Testa vår besparingskalkylator

Hur vi gör det


Genom att tillhandahålla en komplett tjänst för säker dokumenthantering.


The Puzzle

En mycket viktig del i vårt erbjudande är vår "state-of-the art" tjänst för elektroniska underskrifter ProSale Signing. För att tillhandahålla en komplett lösning erbjuder vi också tjänster före och efter det att dokument undertecknats.

Många undertecknade dokument innehåller konfidentiell information och bör inte skickas oskyddat. Detta gäller även för känsliga personuppgifter som enligt lag inte får sändas i till exempel ett e-postmeddelande. Med ProSale Delivery kan konfidentiell och känslig personinformation distribueras elektroniskt på ett säkert sätt.

För juridiska personer erbjuder vi ProSale Seal med vilken t.ex. fakturor och bokningsbekräftelser kan sigilleras.

Ett webbformulär är ett mycket bra exempel på en tjänst som kan behövas före en underskrift. Här är några exempel på formulär som kan undertecknas med t.ex. Epost engångskod eller E-legitimation/BankID. Dessa formulär har utvecklats med ProSale Designer.

Vi erbjuder den kombination av våra tjänster som bäst passar era behov och ger er den största möjliga nyttan. Ett sätt att visualisera och modellera olika kombinationer av våra tjänster är att använda vårt Tjänstepussel.

Varför Comfact och ProSale®


 • En framtidssäker samling av tjänster som kan kombineras för att bäst möta era behov, nu och i framtiden
 • Nästa generation av elektroniska underskrifter med individuella digitala dokumentsignaturer
 • Säker distribution av undertecknade och känsliga dokument
 • Formulär för enkel data insamling som kan undertecknas digitalt
 • Kombinera elektroniska underskrifter med tjänster före och efter
 • Följer juridiska krav och internationella standards