Verifiera ett undertecknat dokument

Dokument som undertecknats med Comfact Signature kan verifieras på ett antal olika sätt.


Verifiera med Comfact Signature

Ett alternativ är att använda Comfact Signature. Välj fil att verifiera och klicka på "Verifiera"-knappen.Verifiera med mjukvara från Adobe

Dokumentet kan verifieras med program som Adobe Acrobat eller Reader.

Det kan hända att Adobe Reader inte har aktuella certifikat nedladdade och därför behöver uppdatera sin certifikatlista. Följ då dessa steg:

1. Välj Redigera och sedan Inställningar och klicka på Pålitlighetsahanteraren.
2. I sektionen Automatiska uppdateringar av tillförlitliga Adobe-certifikat, markera båda valen: Läs in pålitliga... och Fråga före uppdatering.
3. Klicka sedan på knappen Uppdatera nu.
4. Certifikat i Adobe Reader kommer nu att uppdateras.
5. När uppdateringen är klar, stäng Adobe Reader och öppna dokumentet igen för att validera underskrifterna.